Menu
Hotline: 0246.664.6886

Tắt nhạc Bật nhạc

Xuất hóa đơn tài chính tại Đại Siêu Thị V+

Cập nhật: 29/03/2017
Lượt xem: 0

  Khi tham gia mua sắm tại Đại Siêu Thị V+, Quý khách hàng có mong muốn lấy hóa đơn tài chính, Đại Siêu Thị V+ sẽ xuất hóa đơn trong vòng 5 ngày.

Quy trình cụ thể như sau:

1. Khách hàng tham gia mua sắm tại Đại Siêu Thị V+ có mong muốn lấy hóa đơn tài chính vui lòng qua quầy DVKH Đại Siêu Thị V+ để được hướng dẫn.

2. Tại Quầy DVKH, quý khách xuất trình hóa đơn cho nhân viên DVKH.

3. Nhân viên DVKH căn cứ hóa đơn viết giấy hẹn & gửi lại cho khách 1 liên.

4. Sau 5 ngày làm việc, Quý khách mang giấy hẹn tới Quầy DVKH nhận hóa đơn tài chính.

   Thông tin chi tiết, quý khách liên hệ trực tiếp quầy DVKH: 04.6664.6886 máy lẻ 114